Historiikki

1956

ETRA-liitto ry perustetaan nimellä Elämäntavat Raittiiksi -Liitto r.y. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valitaan fil.tri Henning Karström. Henning Karström oli biokemisti ja Nobelpalkinnon saaneen A. I. Virtasen läheinen työtoveri. Monet hänen entsyymejä käsittelevät tutkimuksensa olivat uraa uurtavia ja niitä arvostetaan edelleen hyvin korkealle.

1957

Ensimmäinen tupakanvastainen filmi "Yksi kahdestakymmenestätuhannesta" hankitaan ja se lähtee kiertämään kouluissa. Vuoteen 1991 mennessä ETRA-liitolla oli maamme laajin raittiusaiheisten filmien ja videoiden lainauspalvelu. 

1960

Päätetään Tie terveyteen -opintokurssin tuottamisesta yhteistyössä Kirjeellisen Raamattuopiston kanssa. Yhteistyö jatkuu Raamattuopiston kanssa myös myöhemmin, kun tämän käyttöön tuotettiin vuonna 2003 uusi terveyskurssi Elämää ja terveyttä. Siihen voi tutustua näiden internet-sivujen Terveys-osiossa.

Ensimmäinen kasvisruokakurssi järjestetään äitienleirillä. Kasvisruokakursseista tulee erittäin suosittuja ja niitä on järjestetty kymmenittäin paikallisosastojen toimesta eri puolilla Suomea.  

1961

Savumerkkejä -lehti alkaa ilmestyä. Sen ideana on Yhdysvalloissa julkaistu lehti Smoking Signals. Sisälto on kuitenkin tehty pääasiassa suomalaisen aineiston pohjalta. Kolmen seuraavan vuosikymmenen aikana tätä koulunuorisolle tarkoitettua lehteä myytiin/jaettiin vuosittain 30.000 - 100.000 kappaletta. Suurin kysyntä oli 1970-luvun alkuvuosina, jolloin lehdestä jouduttiin ottamaan useita uusintapainoksia.

 

1964

Ensimmäinen Irti tupakasta viidessä päivässä -kurssi järjestetään Suomessa. Myös siihen idea tuotiin Yhdysvalloista, Kaliforniasta. Kalifornia on ollut koko maailmassa edelläkävijä tupakanvastaisessa työssä. Vieroituskurssi pidettiin Helsingissä. Luennoitsijoina toimivat tri Matti Miettinen ja pastori Wiljam Aittala.

Kurssista tuli avaus. Sen jälkeen samantapaisia kursseja on pidetty kymmenillä paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Niiden lääkäriosiosta ovat vastanneet mm. Leo Hirvonen, Onni Kari-Koskinen, Matti Miettinen, Ulla-Maj Laurila,Terho Paavilainen, Pauli Heikkinen, Reijo Peltonen... Kurssien psykologisesta puolesta ovat vastanneet mm. Antti Oksanen, Auvo Helminen, Sulo Halminen.

1967

Elämäntavat raittiiksi -liiton nimen yhteydessä aletaan käyttää lyhennystä ETRA: Elämäntavat raittiiksi -liitto ETRA ry.

1969

Savusirkku esitellään yleisölle Suomen messuilla. Projekti jatkui yli 30 vuotta ja se tavoitti yli 900.000 suomalaista. Sitä ovat esitelleet messuilla ja kouluissa mm. Tauno A. Luukkanen, Mirjam Liukkonen, Heinz Mandell (Röffe Rök), Ritva Kuusisto, Kimmo Ilola, Eliisa Saarinen. Myös suurimmilla paikallisosastoilla oli omat Tupakka-Tiinansa. Alkuvuosina kouluttajan havaintovälineenä oli tupakoiva lasikeuhkoinen mannekiininukke, myöhemmin oikeat tupakansavun tummentamat keuhkot.

1970

ETRA-liitto tuottaa ensimmäisen tupakanvastaisen "Rahat ja henki" -julisteen ja tarran. Seuraavina vuosina julisteita julkaistaan useita ja niiden sävy muuttuu positiiviseksi: "Nuori terve vapaa ilman tupakkaa." Suosituimmaksi julisteeksi osoittautuu juliste "Sinun tupakkasi tuhoaa maailman keuhkot".

 

1971

Tampereella järjestetään raittiusviikon yhteydessä suuri tupakanvastainen soihtukulkue. Seuraavina vuosina vastaavia marsseja järjestettiin muissakin kaupungeissa.

Irti tupakasta viidessä päivässä -kurssimateriaali ja sitä tukeva lehtinen julkaistaan suomeksi. Kurssi perustui pitkälti tri J. Wayne McFarlandin ja pastori E.J. Folkenbergin vuonna 1964 esittelemään Viidessä päivässä irti tupakasta -kurssiin (Five-Day Plan to Stop Smoking). 

1975

Eri puolilla Suomea pidetään useita tupakkavieroituskursseja, suurimmat Helsingissä Finlandia-talossa ja Suomalaisella kauppakorkeakoululla Helsingissä. Moniin näistä saadaan tukea Lääkintöhallitukselta, Juho Vainion säätiöltä jne. Uuden tupakkalain voimaan astuttua 1976 ideaa hyödynnettiin myös televisiossa. Siellä lääketieteellisenä asiantuntijana oli tri Pekka Puska.

Esitettyjen tutkimusten mukaan 1960-luvulla Suomessa vielä noin 57 % miehistä ja 13 % naisista tupakoi; 1978 39,9 % miehistä ja 22,7 % naisista; 1983 36,0 % miehistä ja 21,8 % naisista. Vuonna 2010 tupakkaa poltti 15-64-vuotiaista miehistä enää 22 % ja naisista 15 %.

Vuonna 1984 Oulun yliopisto julkaisi ETRA-liiton puheenjohtajan Leo Hirvosen tutkimuksen Smoking Cessasion by the Five-Day Plan in Finland. Hän oli jo aikaisemmin pitänyt aiheesta esitelmiä Tupakka ja terveys maailmankonferensseissa Tukholmassa 1972 ja Winnipegissä 1983. Tutkimuksessa oli mukana 1800 henkilöä, jotka olivat olleet mukana 18 Irti tupakasta viidessä päivässä -kurssilla eri puolilla Suomea vuosina 1973 - 1980. Tutkimuksen mukaan 81,7 % mukana loppuun asti olleista oli kurssin aikana pystynyt lopettamaan tupakoinnin. Vuoden kuluttua näistä oli edelleen tupakoimattomia 32.6 %.

ETRA-liitolle valmistuu uusi logo. Logon suunnitteli Kauko Allén.

1980

ETRA-liiton nimi muutetaan ETRA-liitto ry:ksi.

Helsingissä marssitaan yhdessä monien muiden raittiusjärjestöjen kanssa keskiolutta vastaan "Keskiolut Alkoon" -teemalla.

1987

Tansanian tupakkaprojekti alkaa.. Projekti kesti vuoteen 1992, jolloin valmistui filmi Tupakka Tansaniassa. Filmi on esitetty useaan otteeseen myös televisiossa.

Tupakka Tansaniassa -videonäyte

1992

35 vuotta ETRA-liiton hallituksen puheenjohtajana ollut Oulun Yliopiston fysiologian professori Leo Hirvosen tilalle ETRA-liiton puheenjohtajaksi tulee lääket. ja kir.tri Reijo Peltonen. Professori Hirvonen oli arvostettu asiantuntija säädettäessä Suomeen ensimmäistä tupakkalakia vuonna 1975. Laki oli uraauurtava koko maailmassa. .

1993

Interaktiivinen tietokoneopetusohjelma Aikapommi valmistuu. 1998 opetusohjelmasta tehdään CD-versio.

1994

Yhteistyö Raittiuden Ystävät ry:n kanssa alkaa raittiusjärjestöjen uudelleen organisoinnin yhteydessä. Vuoden alusta RY:n jäsenliittoina ovat ETRA-liitto ja Rautatieläisten Raittiusliitto (RRL). RY:n yhteyteen kuuluvat nyt Sininuorisoliitto eli Sinuli (nuorisotyö), Raittiuden Ystävien Urheiluliitto (RYUL), ETRAn toiminnot, Liikenneraittiustoiminta rautateillä, Kristillinen Raittiusliitto, IOGT-Suomen Raittiusveljestö ja Yhteiskunta Raittiiksi r.y.

raittiustalo

ETRA-liitto ry:stä tulee samana vuonna myös kristillisten päihdejärjestöjen keskusliiton Sininauhaliiton jäsen.


Kiinan tupakkaprojekti WHO:n yhteistyökonsulttina alkaa Tiantsinissa ja Sanghaissa. Sen valmistelusta ja valmistelumatkasta Kiinaan vastasivat Tauno A. Luukkanen ETRA-liitosta ja Aulikki Nissinen Kuopion yliopistosta. Reijo Peltosen (lääketiede) lisäksi projektitiimiin kuuluvat Riitta-Liisa Peltonen (ala-asteen opetus), Ritva Kuusisto (ylä-asteen opetus) sekä Esko Kuusisto (tupakan viljelyn ekologia). Vuonna 1995 maailmanlaajuisen Lopeta ja voita -palkinnon voitti kiinalainen, joka oli osallistunut kilpailuun heidän kohdealueellaan Kiinassa Tiantsinissa. Projekti jatkui vuoteen 1996.

Tauno A. Luukkanen, joka toimi ansiokkaasti ETRA-liiton toiminnanjohtajana yli 25 vuotta, ei enää jatka ETRA-liiton palveluksessa.

1995

Kirjanen Viini Raamatussa, siunauksen ja kirouksen symboli (toimittaja Aune Greggas) ilmestyy. Se pohjautuu edellisenä vuonna Tampere-talossa pidettyyn esitelmään. Vuosien mittaan siitä otetaan useita painoksia, kun sitä halutaan jakaa seurakunnan nuorille. Kun teksti 2000-luvun alussa siirretään ETRA-liiton kotisivuille, siitä tulee hyvin usein referoitu luento erilaisilla kristillisillä keskustelufoorumeilla.


ETRA-liitto ry saa Sininauhaliiton jäsenjärjestönä oikeuden sijoittaa siviilipalvelusmiehiä. Ensimmäinen ETRA-liiton siviilipalvelusmies oli Atte Helminen, joka on myöhemmin toiminut mm. Suomen Adventtikirkon esimiehenä. Kaiken kaikkiaan ETRA-liitolla on ollut siviilipalvelumiehiä Sininauhaliiton kautta 14 kappaletta.

1996

Perustettiin ensimmäiset äitien tukiryhmät, joissa painotus oli imetysneuvonnalla. Niistä kehittyivät vauva- ja taaperoperheleirit. Ritva Kuusisto on kantanut niistä suurimman vastuun. Vauva- ja lapsiperheleirit on pidetty Toivonlinnassa yhdessä lapsiperheleiritiimin kanssa. Niihin on kuulunut luentoja, keskusteluhetkiä, erilaisia toiminta-aktiviteetteja sekä lapsille että vanhemmille. Parhaimmillaan osanottajia on ollut yli sata.

 

ETRA-liitto täyttää 40 vuotta. Sitä varten 40-vuotisjuhliin tehtiin PowerPoint-ohjelma ETRA-liitto 40 vuotta.

1997

The 11th World Conference on Tobacco or Health on Pekingissä. ETRA-liitto saa siellä kutsun tulla Nepaliin opastamaan nepalilaisia siinä, miten tupakoinnin vastaista työtä tehdään erityisesti nuorten keskuudessa.

Esko Kuusiston Kiinan projektin yhteydessä käyttämää luentomateriaalia työstetään Suomen oloihin soveltuvaksi PowerPoint-ohjelmaksi. Tupakan ympäristövaikutukset; Tupakka ja terveys; Tupakanviljely

1998

Raittiuden Ystävät ry:n kanssa yhteistyössä suunniteltu Vastuullinen vanhemmuus -kampanja alkaa. Se ideoijana toimii ETRAn toimintojen työntekijänä Raittiuden Ystävissä työskentelevä Ritva Kuusisto. Kampanjan idea osoittautuu ajankohtaiseksi. Se valitaan vuoden parhaaksi terveysjulkaisuksi. Myöhemmin kampanjaan liitetään Vastuullinen Isovanhemmuus (1999), Vastuullinen valmentajuus (2000) ja Vauvavuoden vanhemmuus (2003) -materiaalit. Ne julkaistaan myös ruotsinkielisinä. Vuonna 2012 Ritva Kuusisto sai erityisesti näiden ansioiden pohjalta kunniamerkin.


1999

Irti tupakasta -kurssimateriaalin pohjalta kootaan "Tupakanpolton lopettajan käsikirja". Myöhemmin siitä tehdään lyhennetty nettiversio ETRA-liiton nettisivuille.

Nepalin Terveys- ja tupakkatietoisuus -hanke alkaa pilottiprojektina Nepalissa yhdessä Scheer Memorial Hospital -sairaalan kanssa. Ensimmäinen vaihe alkoi vuonna Terveys ja tupakkainterventio Nepalissa vuonna 2001. Hanke jatkui vuoteen 2012.

Hankkeen yhteydessä valmistui Nepalin televisiossa useaan otteeseen näytetty puolen tunnin pituinen filmi "Request". Myös vuoden 2005 tupakanvastainen Folk Song Competition -ohjelma esitettiin useaan kertaan Nepalin televisiossa. Kouluttajatiimi teki paljon yhteistyötä myös lehdistön ja paikallisten radioasemien kanssa. Vuonna 2008 Sudarson Karki kuvasi siitä filmin "Glimpse on School Level Health Education and Tobacco Intervention Program in Nepal."

2002

Raittiuden Ystävät julkaisee ETRA-liiton sihteerin Aune Greggaksen tekstittämän ja taiteilija Julius Myliuksen kuvittaman kirjasen "Kuka päättää... tupakasta". Julkaisija antaa sen nimeksi "Tupakka tappaa". Myös siitä otetaan useampia painoksia.
Ohjelmasta on tehty opetusta varten PowerPoint-ohjelma Kuka päättää... tupakasta. Tupakka tappaa -kirjasta voi tilata Raittiuden Ystävistä.

2003

ETRA-liitto saa omat internet-sivut. Kun sivuille lisätään Media 7:n kanssa yhteistyössä tehty "Elämää ja terveyttä -kurssi" sekä ETRA-liiton "Irti tupakasta viidessä päivässä -kurssi" Elämää ja terveyttä -kurssi ja "Täysipainoinen ravinto -kurssi" sekä erilaisia luentoja, kotisivuilla kävijöiden määrä lisääntyy lähes 60.000:een / vuosi. Erään tutkimuksen mukaan sivuilla oli jatkuvasti 13-17 kävijää.

Viidakkoaineiston toteuttaminen alkaa yhdessä Raittiuden Ystävien kanssa. ETRA-liitosta sitä ovat kehittämässä Eliisa Saarinen ja Ritva Kuusisto. Sarjaan tulevat kuulumaan seuraavat aineistot: Viidakon paremmat lait, Savua asvalttiviidakosta, Viidakon viinat ja mömmöt, Tarzanin ja Janen seurusteluopas.

2004

Raittiuden ystävien hallinnoiman Anna lapselle raitis joulu -kampanja saa Vuoden kasvattaja -tunnustuspalkinnon. Seppo Ahava vastasi julisteesta (kuvaus, leikkaus, käsikirjoitus Seppo Ahava) mukana Erica Palviainen ja Reima Honkasalo. ETRA-liiton tiimi on monena muunakin vuonna vastannut Anna lapselle raitis joulu -kampanjan aineiston tekemisestä.

 

Ulkoministeriö myöntää ETRA-liitolle kehitysyhteistyötukea Terveys ja tupakka interventio -hankkeen jatkamiseksi Nepalissa vuosina 2004-2006.

Terveys- ja tupakkainterventio Nepalissa -projektin 1. evaluaatiomatka Nepaliin. Arviointiryhmässä ovat mukana mm. projektisihteeri Aune Greggas ja hänen miehensä Ben Greggas. Nepalissa projekti tunnetaan nimellä Health Education & Tobacco Intervention Program (HETIP). Sen projektipäällikkönä Nepalissa toimii Scheer Memorial -sairaalan terveyskasvatustyöstä vastaava Sundar Thapa. Projekti on todella asiantuntevissa käsissä ja kouluilla projektia arvostetaan todella korkealle.

2005

Terveys EXPO -tapahtuma toteutaan ensimmäisen kerran Suomessa. Siihen kuuluu julistenäytely, jossa on kuusitoista terveysaiheista näyttelytaulua sekä useita erilaisia terveyteen liittyviä mittauksia, mm. verenpaine, PEF, rasvaprosentti, vyötärönmitta, terveysikä jne. Lisäksi tapahtuman yhteydessä on mahdollista saada niskahartiahierontaa ja suorittaa Harvardin kuntotesti. Seuraavien vuosien aikana se kiertää eri puolilla Suomea kymmenillä paikkakunnilla: Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Joensuu, Kuopio, Lahti, Kotka, Mikkeli, Varkaus, Hämeenlinna, Pietarsaari, Salo, Kemiö, Lieksa... Terveys EXPO -idean toi Suomeen Outi Haggren.

ETRA-liiton vanhin jäsenjärjestö Turun ETRA täyttää 50 vuotta. Sitä juhlitaan Betel-kirkossa. Juhlapuhujana on EU-parlamentin jäsen Hannu Takkula. Juhlasta vastaavat seurakunnan puolesta Aimo Helminen, ETRA-liiton hallituksessa sen alusta mukana ollut Terho Paavilainen ja Turun ETRAn puheenjohtaja Erkki Rouhe. Siinä esiintyi juhlakuoro, johon kuului mm. Toivonlinnan yhteiskoulun oppilaita.

2006

ETRA-liitto on mukana suunnittelemassa koulujen päättäjäisaikaan sovitettavaa kampanjaa Selvin päin kesään -kampanjaa. Julisteeksi valitaan ETRA-liiton jäsenten suunnittelema työ, kuten useana muunakin vuonna.

ETRA-liitto täyttää 50 vuotta. Sitä juhlittiin Laukaassa Peurungan kuntoutuskeskuksessa. Tilaisuutta varten tehtiin PowerPoint-ohjelma

ETRA-liitto 50 vuotta.

Terveys- ja tupakkainterventio Nepalissa -projektin evaluaatiomatka Nepaliin. Mukana arviointiryhmässä mm. ETRA-liiton puheenjohtaja Ari Mönttinen sekä ulkoministeriöstä Kari Karanko ja Matti Lahtinen. Surkhetissa ryhmä otetaan vastaan sadoin kukkaseppelein.

Association of Adventist Women antaa Woman-of-the-Year-Award -palkinnon ETRA-liiton sihteerille erityisesti Nepalissa suoritetun Terveys- ja tupakkainterventio ja ESA&EVA koulutusprojektin perusteella Seattlessa (WA) Yhdysvalloissa. Tterveyskurssin oli siihen mennessä suorittanut 135.000 5.-10.-luokkalaista ja noin 200.000 nähnyt terveyskurssin yhteydessä pidetyn terveisiin elintapoihin, tupakoimattomuuteen ja raittiuteen kannustavan katudraaman.

2007

Imetysasiantuntija Ritva Kuusisto työstää odottaville äideille tupakanpolton lopettamiseen kannustavan kirjasen Odota savutta.

Ulkoasiainministeriö myöntää ETRA-liitolle kehitysyhteistyötukea Terveys ja tupakka interventio -hankkeen jatkamiseksi Nepalissa vuosina 2007-2009. Myöhemmin hanke saa jatkoaikaa vielä vuosiksi 2010-2012. Kaiken kaikkiaan vuoden 2012 loppuun menneessä projekti tavoittiaa 53 Nepalin 75 maakunnasta. Hankkeen yhteydessä pidettävään kaksipäiväiseen terveyskurssiin osallistuu 12 000 opettajaa, 380 000 oppilasta ja katuteatteriin noin 520 000 oppilaan lisäksi lukuisia vanhempia ja kyläläisiä. Kaikki ohjelmassa mukana olleet 535 koulua ovat julistautuneet savuttomiksi.

Helsingin ETRA pitää 17.-30.9.2007 Helsingin Työttömät ry:n tiloissa tupakasta vieroituskurssin, jossa käytettiin tri Jochen Hawlitschekin suunnittelemaa luentosarjaa. Luentosarjaan kuuluvat viisi PowerPoint-ohjelmaa suomennettiin. Päivä 1. Päivä 2. Päivä 3. Päivä 4. Päivä 5.

2010

Nepalin pääministeri luovuttaa Nepalin terveyshankkeen Health Education and School Level Tobacco Intervention Program in Nepal -hankkeen projektipäällikölle Sundar Thapalle tunnustuksen hänen tekemästään syövänvastaisesta työstä Nepalissa.

2012

Diakonia-ammattikorkeakoulu julkistaa Sakari Kainulaisen ja Sami Kivelän hankkeesta tekemän evaluointiraportin "I Will Never Smoke! Results of Anti-tobacco Teaching and Intervention in Schools in Nepal"

Raportin mukaan hankkeella on ollut positiivinen vaikutus tupakoinnin vähenemiseen.

2013

ETRA-liitto julkaisee uuden painoksen Ritva Kuusiston suositusta vauvaoppaasta. Vauvataitoa-kirjasessa käsitellään kaikki tärkeimmät asiat, jotka kohtaavat perhettä, kun siihen syntyy uusi vauva. Se julkaistaan myös ruotsinkielisenä.

2014

ETRA-liiton osallistui uuden  lifestyleEXPO-julistesarjan hankkimiseen.  LifestyleEXPO jatkaa aikaisemman TerveysEXPO:n perinteitä.

                   

Kuva © lifestyleTV

Julisteet julkistettiin Helsingissä 18.10.  ja ensimmäinen varsinainen LifestyleEXPO pidettiin uusin julistein Vaasassa 27.-29.10. Uudet julisteet ovat kaksikielisiä, sekä suomeksi että ruotsiksi. Uusista LifestyleEXPOn julisteista vastaa Jonathan Karlsson.

  

2015

Ulkoasiainministeriö hyväksyi ETRA-liiton yhdessä ADRA Finland säätiön ja Finlands Svenska Adventkyrkan kanssa tekemän anomuksen Nepalissa tehtävästä kehitysyhteistyöprojektista The Prevention of Uterine Prolapse in Nepal vuosiksi 2015-2017. Avustussumma on on kolmelle vuodelle yhteensä 350.000 euroa, 120.000 euroa vuodelle 2015, 120.000 euroa vuodelle 2016 ja 110.000 euroa vuodelle 2017. Projektisihteerinä Suomessa toimii Aune Greggas. Projektin ideoija on Sudarson Karki (kuvassa vasemmalla oleva mies). Hän on tehnyt asiasta myös filmin, joka on näytetty Tampereen elokuvajuhlilla vuonna 2012.Vuoden loppuun mennessä Nepalissa oli  oli pidetty
- 6 koulutusta eri alueiden terveys- ja kouluviranomaisille (232 viranomaista)
- 21 koulutusta kyläterveydenhoitajille (676 kyläterveydenhoitajaa)
- 18 koulutusta koulujen terveystiedon opettajille (363 opettajaa)
- 17 terveystiedon opetusnäytekoulutusta koulujen oppilaille (8821 oppilasta)
- 21 katudraamaa (12217 koulujen oppilasta ja suurin piirtein yhtä paljon kyläläisiä, yhteenä noin 20000 nepalilaista)

Koulutusten yhteydessä jaettiin
- 5565 kpl nepalinkielistä kohdunlaskeumaa käsittelevää lehtistä
- 1704 kpl nepalinkielistä Happy and Healthy in Nepal terveystiedon työkirjaa koulujen opettajille ja kyläterveydenhoitajille
- 993 kpl nepalinkielistä Monipuolinen ravinto -lehtistä kyläterveydenhoitajille
- 845 kpl tärkeimmät luennot sisältävää DVD:tä koulujen opettajille

Luennot ovat myös löydettävissä ETRA-liiton nettisivuilta: http://www.etra-liitto.fi/kansainvalinen

2016

ETRA-liitto saa uuden logon ja sen nettisivuille ja tuotteisiin pyritään saamaan yhtenäinen ulkoasu.


© ETRA-liitto ry 2016