Kemiallista iloa

Kuva © Henrik Vänskä

"Mutta meidän, jotka kuulumme päivälle, on pysyttävä raittiina." 
1 Tess. 5:8

 

Kemiallista iloa

Terveysaiheisen kurssin yhteydessä on käsiteltävä myös päihteitä. Tässä kurssikirjeessä keskitytään maassamme tupakan ohella eniten ongelmia aiheuttavaan päihteeseen alkoholiin.

Monien mielestä vahvat huumeet ovat vaarallisin päihde. On totta, että huumeet ovat vakava uhka yhteiskunnallemme. Jos asiaa kuitenkin katsotaan kokonaiskuolleisuuden, rikollisuuden sekä taloudellisten ja yhteiskunnallisten seuraamusten pohjalta, alkoholin aiheuttamat vahingot ovat moninkertaisia.

Lääkärit ja psykologit ovat tutkineet paljon sitä, mitä tapahtuu, kun yksilö juo alkoholia. Tulokset ovat hyvin yllättäviä. Jo useiden vuosikymmenien ajan on todettu: Päihtymisodotukset on ratkaisevin juomisen kokemiseen vaikuttava tekijä.

Alkoholi vaikuttaa monella eri tavalla

Alkoholin vaikutuksesta on monia käsityksiä. Useimmat uskovat, että alkoholi tekee iloiseksi ja hyväntuuliseksi, että se poistaa estot ja että sitä käyttävä tulee ulospäinsuuntautuneeksi ja seuralliseksi.

Niin ei kuitenkaan ole. Alkoholi vaikuttaa ihmisiin monella eri tavalla. Kaikista ei tule puheliaita. Joistakin alkoholi päin vastoin tekee hyvin hiljaisia ja sisäänpäinkääntyneitä. Kaikista ei myöskään tule iloisia. Monista tulee masentuneita tai tunteellisia, jotkut taas tulevat vihamielisiksi ja epäluuloisiksi. Joistakin tulee yliystävällisiä. Joistakin tulee aktiivisia, joistakin passiivisia. Osan se tekee väsyneiksi, osan valppaiksi.

Miten on mahdollista, että yksi kemiallinen aine voi vaikuttaa niin monella eri tavalla? Tutkimus on osoittanut, että alkoholin vaikutus ei riipu yksinomaan aineesta. Yksilön reagointiin vaikuttaa ratkaisevasti tilanne, jossa alkoholia nautitaan, käyttäjän psyykkinen rakenne, uskomukset sen vaikutuksesta sekä alkoholin sietokyky.

Sama aine, erilainen lopputulos

Kuvittele mielessäsi alkoholin vaikutuksen alaista nuorta juhlavierasta ja vertaa häntä työssä käyvään alkoholistiin. Jälkimmäisellä alkoholipullo on laatikossa ja hän käyttää yskäpastilleja peittääkseen alkoholin hajun. 

Juhliva nuori 
Mieliala korkealla 
Puhelias 
Kohonnut itsetunto 
Kovaääninen 
Estoton 
Käyttäytyy tyhmän- 
rohkeasti 
Tuntee olevansa viisas 
Kävelee epävarmasti 

Työssä käyvä alkoholisti 
Masentunut 
Hiljainen 
Alentunut itsetunto 
Syrjäänvetäytynyt 
Lisääntynyt tuskaisuus 
Herättää huomiota niin vähän kuin mahdollista 
Tuntee olevansa avuton 
Kävelee liioitellun varmasti 

Onko erojen syy siinä, että alkoholi vaikuttaa eri tavalla pitkän juomakierteen omaavaan? Tuskin. Kun alkoholisti työn jälkeen istuu yhdessä ystäviensa kanssa "A-joukkueessa", hän käyttäytyy melkein samalla tavalla kuin juhliva nuori. Samoin juhliva nuori käyttäytyy lähes samalla tavalla kuin työssä oleva alkoholisti, kun hän palaa illalla kotiin varsinkin, jos kotiympäristö ei hyväksy hänen alkoholinkäyttöään.

Jos juhlissa tapahtuu jotain odottamatonta, lievä alkoholin aiheuttama huumaus katoaa hetkessä. Ihmistä ravisuttava kokemus saa alkoholin menettämään maagisen voimansa.

Suorituskyky heikkenee

Alkoholin vaikutukset toimintakykyyn ovat kaikkien tiedossa. Yleissääntönä voitanee pitää: Mitä enemmän alkoholia veressä sitä heikompi suorituskyky. Kuten yleisesti tiedetään, jo pienet määrät alkoholia vaikuttavat ajosuoritukseen. Suuri osa alkoholin vapauttavasta ja tunnelmaa luovasta vaikutuksesta voidaan kuitenkin panna psyykkisten tekijöiden eikä alkoholin tiliin.

Tutkimuksissa on tultu seuraavaan johtopäätökseen: Jos ihmiset ovat tottuneet käyttämään alkoholia, he alkavat heti alkoholipitoiseksi uskomaansa juomaa saatuaan (vaikka se olisi alkoholitontakin) käyttäytyä samalla tavalla kuin alkoholin vaikutuksen alaisina (mieliala kohoaa, naureskellaan, on vähemmän estoja ja enemmän kovaäänistä puhetta). Käyttäytyminen alkaa muistuttaa päihtyneen käyttäytymistä. Jos sitten ilmoitetaan, ettei juomassa ollut lainkaan alkoholia, tilanne palautuu hyvin nopeasti normaaliksi.

Päinvastainen tutkimustulos oli myös yllättävä. Kun henkilöille, jotka eivät olleet tottuneet käyttämään alkoholia, annettiin alkoholittoman viinin mukana alkoholia ilman, että he tiesivät sitä, he eivät alkaneet käyttäytyä päihtyneen tavoin. He saattoivat kyllä tuntea pahoinvointia ja kuumotusta, mutta juoman mukana tullut alkoholi ei vaikuttanut kohottavasti heidän mielialaansa eikä muuttanut merkittävästi heidän käyttäytymistään.

Maku ei ratkaise

Monet pettyvät kuullessaan, että alkoholin kohtuukäyttöön liittyvä tunnelma on enemmän psykologinen kuin kemiallinen. "Entä sitten maku?" sanoo joku, "Sitä ei ainakaan voida ottaa pois."

Laimentamaton paloviina polttaa kurkkua. Siitä syystä monet uskovat, että alkoholin maku on hyvin voimakas. Kurkun ärsytys ei kuitenkaan johdu alkoholin mausta vaan limakalvon ärsytyksestä. Ärsytys lakkaa, kun alkoholimäärä laimennetaan alle 20-prosenttiseksi. Hyvin harvat pystyvät arvioimaan juomassa olevan alkoholin määrän sen maun perusteella.

Koehenkilöille annettiin sellaisia juomia, jotka he hyvin tunsivat. Niiden alkoholipitoisuutta oli kuitenkin heidän tietämättään muutettu. Useimmat eivät huomanneet eroa. Olueihin erikoistuneille henkilöille tarjoiltiin laseissa eri olutlajeja. Useimmat eivät pystyneet nimeämään, mitä olutlajia kussakin lasissa oli. Olutpullojen sisältö oli myös vaihdettu eikä tarkinkaan oluentuntija huomannut sitä. Tämä koe paljasti myös, kuinka paljon alkoholin vaikutus on psyykestä peräisin.

Kielteisiä vaikutuksia

Vaikka alkoholin käyttöön yhdistetty mielialan kohoaminen ei johdukaan yksinomaan alkoholista, alkoholin voidaan todistettavasti osoittaa lisäävän erilaisten onnettomuuksien määrää ja tiettyjen sairauksien todennäköisyyttä.

Alkoholin aiheuttamien kuolemantapausten määrää on vaikea laskea. Liikenneonnettomuuksien kuolinsyytilastot osoittavat, että kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa alkoholilla on pelottavan suuri osuus. Mutta alkoholi ei aiheuta kuolemaa vain liikenteessä. Alkoholia runsaasti käyttävien itsemurhariski on moninkertainen muihin verrattuna. Sama koskee onnettomuuksia työpaikalla. Alkoholi on mukana myös useimmissa hukkumisonnettomuuksissa. Lisäksi tulevat murhat ja tapot sekä alkoholin vaikutuksen alaisena tehdyt pahoinpitelyt.

Juomisen ja aggressiivisen käyttäytymisen yhteys on hyvin dokumentoitu. Aggressiivisuutta voi osoittaa hyvin monella eri tavalla: uhkaamalla, pahoinpitelemällä, tuhoamalla omaisuutta, varastamalla, murtautumalla yksityiskoteihin, julkisiin laitoksiin, kauppoihin, työpaikoille jne. Kaikki tämä maksaa yhteiskunnalle ja aiheuttaa kärsimyksiä myös sellaisille, jotka eivät itse käytä alkoholia.

Alkoholistit kuolevat nuorempina

Huolimatta siitä, että alkoholia käyttävillä on todettu vähemmän verisuonten kalkkeutumista ja siitä johtuvia sydän- ja verisuonten sairauksia, alkoholia säännöllisesti käyttävien kuolleisuus on huomattavasti suurempi kuin muilla. Alkoholin käyttö lyhentää elinikää huomattavasti.

Tutkimusten mukaan alkoholin ongelmakäyttäjän keski-ikä on alle 60 vuotta. Suureksi osaksi tämä johtuu alkoholin vaikutuksesta maksaan (maksakirroosi) sekä muista alkoholin aiheuttamista sairauksista. Alkoholimyrkytys ja haimatulehdus ovat tavallisimpia alkoholin suurkäyttäjien kuolinsyitä. Alkoholimyrkytys on myös nuorten alkoholin käyttäjien merkittävin kuolinsyy. Muita kuolinsyitä ovat mm. sydänpysähdys ja syöpä. Alkoholin käyttö lisää todennäköisyyttä sairastua mihin tahansa syöpään.

On laskettu, että alkoholin käytön vuoksi Suomessa kuolee vuosittain noin 3000 - 4000 henkilöä. Osa näistä on onnettomuuksia ja välivaltaisia kuolemia, osa alkoholin käyttöön liittyviä sairauksia. Yhteiskunta joutuu kantamaan vastuun näistä mm. vastaamalla sairastuneiden hoidosta, sairauspäivärahoista, varhaiseläkkeistä sekä käytön mukanaan tuomista sosiaalisista ongelmista. Alkoholin käyttö alentaa myös tuotantoa. Menetyksen on arvioitu olevan 13 - 19 miljardia markkaa vuodessa.

Myös kohtuukäyttö lisää ongelmia

Kohtuudesta puhuminen alkoholikeskustelussa on harhaa. Eivät kaikki alkoholin vaikutuksen alaisena rikoksia tehneet ole alkoholin suurkäyttäjiä. Eivät myöskään kaikki alkoholin vuoksi sairastuneet ole suurkäyttäjiä. Myös kohtuukäyttö voi tuoda mukanaan terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia seuraamuksia.

Päihtyneellä henkilöllä on huomattavasti suurempi todennäköisyys saada jokin sukupuolitauti tai joutua fyysisen väkivallan kohteeksi, kokea epätoivottu raskaus tai saada AIDS. Useimmat alkoholin vuoksi kuolevat ovat kohtuukäyttäjiä. Suurkuluttajia heistä on vain pieni osa.

Päihtyneen suoritustason lasku ei näy vain auton ratissa vaan myös tulitikkujen, leipäveitsen ja kalastustarvikkeiden käytössä, puolison ja vanhemman roolissa, tehtävistä suoriutumisessa työpaikalla tai selviytymisessä kadulla jalankulkijana jne. Älkäämme siis tuijottako sanaan väärinkäyttö.

Alkoholiriippuvuus

Monet pitävät alkoholismia sairautena. Tämän käsityksen mukaan alkoholisti on ihminen, joka reagoi alkoholiin eri tavalla kuin muut ihmiset: Saatuaan alkoholia elimistöönsä alkoholisti saa vastustamattoman halun alkoholin juomiseen eikä voi lopettaa. Tässä yhteydessä on etsitty ns. alkoholismigeeniä ja tällainen on myös löydetty.

Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että suuri osa alkoholistin juomismekanismista liittyy psyykeen. Alkoholistit haluavat juoda lisää, jos he uskovat juoneensa alkoholipitoista juomaa. Juodessaan alkoholitonta juomaa he eivät saa tällaista tarvetta. Uskoessaan juovansa alkoholipitoista, he saavat halun juoda, vaikka juoma olisi alkoholitonta.

Tutkimuksissa on myös yritetty saada selville, kuinka paljon alkoholisti olisi valmis maksamaan juomisen lopettamisesta. Yllättävän monet pystyivät hallitsemaan juomisensa, jos tarjottu summa oli riittävän suuri.

On myös väärin luulla, että alkoholistit hankkivat haluamansa alkoholin esteistä välittämättä. Jos alkoholin saaminen on vaikeaa, alkoholisti juo vähemmän. On myös todettu, että alkoholistien juominen heijastaa maan kokonaiskulutusta. Jossakin maassa on mahdollista selvitä puolta pienemmällä alkoholiannoksella kuin jossakin toisessa maassa.


KYSYMYKSIÄ

1. Miten alkoholi vaikuttaa mielialaan ja suorituskykyyn?

2. Mitä on alkoholiriippuvuus?

3. Mitä ongelmia kohtuukäytössä on?


Ilmoittaudu Elämää ja terveyttä -kurssille Media7 Raamattuopistossa tästä. Voit saada sen suorittamisesta todistuksen.


© ETRA-liitto ry 2013